β-甘油磷酸酯钠 检验报告(Sodium β-Glycerophosphate)
β-甘油磷酸钠(Beta Sodium Glycerophosphate)
β-甘油磷酸酯钠分子式:C3H7O6PNa2•5½H2O  β-甘油磷酸酯钠分子量:315.1
检测项目 企业标准 检测结果 单项判断
β-甘油磷酸酯钠-外观 浅黄色液体 无色液体 合格
β-甘油磷酸酯钠-含量 ≥48% ≥52% 合格
β-甘油磷酸酯钠-游离碱(以NaOH计) ≤1% ≤0.49% 合格
β-甘油磷酸酯钠-游离磷酸盐(以P2O5计) ≤1% ≤0.69% 合格
β-甘油磷酸酯钠-铅(以Pb计) ≤0.001% ≤0.001%
(最大计算值)
合格
β-甘油磷酸酯钠-砷(As) ≤0.0005% ≤0.0005%
(最大计算值)
合格
β-甘油磷酸钠说明:
β-甘油磷酸酯钠主要用于医药上作补药和辅助剂。